Monday, 21 November 2011

Infobahasa 2 : Kata Ganti Nama Diri (KGND)

Kata Ganti Nama Diri (KGND) ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. KGND terbahagi kepada tiga, iaitu KGND pertama, KGND kedua, dan KGND ketiga. Kebanyakan murid akan melakukan kesalahan semasa pembinaan ayat dengan menggunakan KGND. Jadual berikut menunjukkan jenis-jenis KGND dan penggunaan KGND yang betul dan salah dalam ayat.


No comments:

Post a Comment