Monday, 21 November 2011

Infobahasa 1 : Ejaan yang betul

Saya mendapati kebanyakan murid akan melakukan kesalahan ejaan bagi perkataan-perkataan yang terutamanya terbentuk daripada perkataan asing. Oleh itu, di sini saya memaparkan beberapa perkataan yang ejaannya betul dan ada yang salah. Murid-murid, marilah kita lihat jadual di bawah. Perkataan yang manakah merupakan ejaan yang biasa kamu tulis?

No comments:

Post a Comment