Monday, 21 November 2011

Sesi Permainan Bahasa 1

Saya telah menjumpai permainan bahasa ini dari laman web dan saya merasakan permainan ini agak seronok dimainkan. Apa kata kalian juga cuba bermain? Selamat mencuba.. ;)
Infobahasa 3 : Tentukan ayat yang betul

Di sini saya ingin kongsikan beberapa ayat yang kerap digunakan oleh sesetengah murid-murid. Tahukah anda yang mananya pembinaan ayat yang betul?


Infobahasa 2 : Kata Ganti Nama Diri (KGND)

Kata Ganti Nama Diri (KGND) ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. KGND terbahagi kepada tiga, iaitu KGND pertama, KGND kedua, dan KGND ketiga. Kebanyakan murid akan melakukan kesalahan semasa pembinaan ayat dengan menggunakan KGND. Jadual berikut menunjukkan jenis-jenis KGND dan penggunaan KGND yang betul dan salah dalam ayat.


Infobahasa 1 : Ejaan yang betul

Saya mendapati kebanyakan murid akan melakukan kesalahan ejaan bagi perkataan-perkataan yang terutamanya terbentuk daripada perkataan asing. Oleh itu, di sini saya memaparkan beberapa perkataan yang ejaannya betul dan ada yang salah. Murid-murid, marilah kita lihat jadual di bawah. Perkataan yang manakah merupakan ejaan yang biasa kamu tulis?