Thursday, 1 December 2011

Latihan Menulis Bahagian C (2)

Tajuk: Pantun
Tuliskan empat nilai murni yang kamu boleh dapati daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Pergi berjalan ke Kuala Gula,
Penat berjalan duduk bersembang;
Tekun bekerja pada setiap masa,
Pasti hidup akan dikenang.

Gelang emas gelang suasa,
Cincin berlian indah sekali;
Jangan suka membuang masa,
Nanti rugi diri sendiri.

Pergi membeli ikan tenggiri,
Beli juga ikan gelama;
Jangan suka meninggi diri,
Kelak nanti diri binasa.

Pagi-pagi menyapu sampah,
Sambil berehat memakan kuini;
Cakap ibu jangan dibantah,
Perintah bapa mesti turuti.

A.      Tuliskan nilai-nilai murni yang boleh anda dapati daripada pernyataan yang dipetik daripada petikan di atas.

Pernyataan
Nilai Murni
1.      Tekun bekerja pada setiap masa.

2.      Jangan suka membuang masa.

3.      Jangan suka meninggi diri.

4.       Cakap ibu jangan dibantah.


B.      Tulis nilai murni dan pernyataan yang betul dalam rangka jawapan yang disediakan.

Kita mestilah_______________________. Selain itu, kita hendaklah _______________________. Di samping itu, kita perlulah _______________________. Akhir sekali, kita patutlah _______________________.

No comments:

Post a Comment