Thursday, 1 December 2011

Latihan Menulis Bahagian C (3)

Tajuk: Laporan

Tuliskan empat nilai murni yang kamu boleh dapati daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

LAPORAN PROGRAM SAYANG DISAYANG

Pada cuti semester yang lalu, pelajar-pelajar Kolej Utama telah mengadakan program bersama warga emas di rumah Orang Tua Tunas Bakti. Pelbagai aktiviti telah dijalankan. Antaranya ialah gotong-royong membersihkan dan mengindahkan kawasan persekitaran. Mereka bekerja bekerjasama tanpa mengira tugas yang diberikan.

Ada kumpulan yang menanam pokok-pokok bunga untuk mengindahkan pemandangan di situ. Sampah-sarap, longkang, kaki lima rumah kebajikan itu juga dibersihkan. Satu lagi kumpulan ditugaskan mengecat semula bangunan utama rumah kebajikan tersebut.

Pada sebelah petang pula, para pelajar berpeluang mendekati penghuni-penghuni dan cuba memahami perasaan mereka. Sesungguhnya mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang ahli keluarga dan masyarakat.

Program sehari itu tamat pada jam 6.30 petang.

Disediakan oleh,                                                    16 Mei 2011
     Faridah
(FARIDAH HANIM)
Setiausaha,
Program Sayang Disayang.

A.      Tuliskan nilai-nilai murni yang boleh anda dapati daripada pernyataan yang dipetik daripada petikan di atas.

Pernyataan
Nilai Murni
1.      Mengadakan program bersama warga emas.

2.      Membersihkan dan mengindahkan kawasan persekitaran.

3.      Bekerjasama tanpa mengira tugas yang diberikan.

4.      mendekati penghuni-penghuni dan cuba memahami perasaan mereka.


B.      Tulis nilai murni dan pernyataan yang betul dalam rangka jawapan yang disediakan.

Kita mestilah_______________________. Selain itu, kita hendaklah _______________________. Di samping itu, kita perlulah _______________________. Akhir sekali, kita patutlah _______________________.

No comments:

Post a Comment