Sunday, 11 December 2011

Infobahasa 10 : Penggunaan Tatabahasa yang Betul

ANTARA / DI ANTARA
(abstrak, bukan tempat / tempat)
1. antara hobinya ialah melukis (BETUL)
2. di antara hobinya ialah melukis (SALAH)
3. teh terletak di antara sos dan roti (BETUL)
4. dia duduk antara Din dengan Lie (SALAH)
5. di antara lauk kegemarannya (SALAH)

DALAM / DI DALAM
(abstrak, tidak nampak / lubang, ruang)
1. di dalam ingatannya (SALAH)
2. dalam ingatannya (BETUL)
3. di dalam bilik (BETUL)
4. dalam mesyuarat (SALAH)
5. di dalam hatinya (BETUL)

ATAS / DI ATAS
(abstrak, bukan tempat / tempat)
1. terima kasih atas pertolongan (BETUL)
2. terima kasih di atas bantuan (SALAH)
3. tahniah di atas kejayaan (SALAH)
4. buku kamu ada di atas meja (BETUL)
5. cawan itu ada atas para (SALAH)

PERKATAAN "YANG"
(penggunaan yang tepat)
1. Yang Dipertua MPTI (BETUL)
2. Yang di-Pertua Dewan Rakyat (BETUL)
3. Yang di-Pertuan Agong (BETUL)

4. Yang di-Pertuan Negeri (BETUL)
5. Yang di-Pertuan Besar (BETUL)

SRI atau SERI
(pastikan betul penggunaannya)
1. Tan Sri (BETUL)
2. Tan Seri (SALAH)
3. Puan Sri (BETUL)
4. Dato' Seri (BETUL)
5. Datin Sri (SALAH)
6. Seri Paduka Baginda (BETUL)
7. seri muka (BETUL)

No comments:

Post a Comment