Sunday, 11 December 2011

Infobahasa 15 : Pembinaan Ayat yang Betul

BOLEH dan DAPAT
(keizinan / memperoleh, guna tenaga)
1.         Kamu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu. (BETUL)
2.         Selepas kakinya sembuh, dia boleh menunggang basikal. (SALAH)
3.         Muhammad boleh menjawab soalan itu dengan tepat. (SALAH)
4.         Apabila membaca surat khabar, kita boleh mengetahui pelbagai berita. (SALAH)
PENGGUNAAN SINGKATAN HURUF
(singkatan yang memberi makna tertentu)
1.         YAB Menteri Besar Perak melawat tapak industri kecil. (SALAH)
2.         Y.A.B. Menteri Besar Perak melawat tapak industri kecil. (BETUL)
3.         Dia mengajar di Sek. Keb. Tasek Dermawan, Ipoh. (SALAH)
4.         Dia mengajar di Sekolah Kebangsaan Tasek Dermawan, Ipoh. (BETUL)
5.         Dia mengajar di SK Tasek Dermawan, Ipoh. (BETUL)
PENGGUNAAN ABJAD DALAM AYAT
(nombor dalam ayat perlu ditulis dalam bentuk ejaan kecuali tahun, wang, alamat......)
1.         Dia mempunyai 2 orang adik perempuan yang masih belum bersekolah. (SALAH)
2.         Rahim dilahirkan pada tahun 1955 di Kampung Padang Terap. (BETUL)
3.         Zoraimi mengeluarkan wang sebanyak RM 2350.00 dari Bank Islam. (BETUL)
4.         Di dalam bakul rotan itu terdapat sepuluh biji durian. (BETUL)
KATA PEMERI : adalah / ialah
(adalah: kata sendi, kata adjektif / ialah: kata nama, kata kerja)
(adalah: tidak boleh diletakkan di permulaan ayat, berpasangan dengan kata sendi nama / kata hubung)
(Tidak digalakkan kata pemeri dalam ayat ringkas)
1.       Muhammad Ramli adalah abang saya. (SALAH)
2.       Hobi saya adalah bermain badminton. (SALAH)
3.       Rombongan itu adalah dari Jepun. (BETUL)
4.       Orang yang sedang menjinjing komputer riba itu ialah abang saya. (BETUL)
5.       Punca pencemaran adalah seperti pembuang sisa toksik oleh pihak kilang. (BETUL)


No comments:

Post a Comment