Sunday, 11 December 2011

Infobahasa 12 : Penjodoh Bilangan

Penjodoh Bilangan merupakan perkataan yang digunakan bersama-sama kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan bilangan sesuatu benda mengikut saiz, bentuk, rupa, dan sebagainya. Yang berikut merupakan rakaman makropengajaran saya semasa mengajar penjodoh bilangan dalam kalangan murid Tahun 5. Berserta dengan slaid PPT yang saya gunakan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran.
No comments:

Post a Comment