Sunday, 11 December 2011

Infobahasa 7 : Analisis Klausa/Frasa/Ayat (2)

KLAUSA/FRASA/AYAT
BETUL/SALAH
PEMBETULAN
rumah orang tua-tua
SALAH
orang-orang tua
saling bantu-membantu
SALAH
saling membantu
sayangkan kamu
SALAH
sayang akan/kepada
turun ke bawah
SALAH
turun
sedang ditemu bual oleh wartawan
SALAH
ditemubual
para dermawan sekalian
SALAH
para dermawan
sudah boleh menunggang basikal
SALAH
sudah dapat
tempuh seminggu
SALAH
tempoh
sangat cantik sekali
BETUL

terlalu amat indah
BETUL
(pengecualian)
paling peramah sekali
SALAH
peramah sekali
sungai itu terpanjang
SALAH
paling… (X sebagai predikat)
selekoh amat berbahaya
BETUL

projek jalan tar mini
BETUL

rampasan mercun terbesar
SALAH
rampasan terbesar
sekaki bunga
SALAH
sekaki bunga telur
pengantin baru
BETUL

oleh kerana
SALAH
oleh sebab
mohon restu Allah SWT
SALAH
S.W.T.
mesyuarat agong
SALAH
mesyuarat agung

No comments:

Post a Comment