Wednesday, 30 November 2011

Infobahasa 4 : Penggunaan Kata Bilangan yang Betul

Kata Bilangan merupakan perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.
Di sini saya ingin berkongsi beberapa contoh kata bilangan yang sering digunakan oleh murid-murid. Di antaranya ada yang betul dan ada yang salah, bolehkah murid-murid bezakan?

  1. semua murid-murid --- { SALAH }
  2. semua murid --- { BETUL }
  3. para pelajar --- { BETUL }
  4. semua kanak-kanak --- { BETUL }
  5. ramai budak --- { BETUL }
  6. kebanyakan pelajar --- { BETUL }
  7. guru-guru semua --- { SALAH }
  8. beberapa buah rumah-rumah ---{ SALAH }

No comments:

Post a Comment