Wednesday, 30 November 2011

Latihan Menulis Bahagian B

Di sini saya memberi 4 tajuk yang baru sebagai latihan tambahan penulisan Bahagian B. Isikan tempat kosong dengan perkataan-perkataan yang sesuai.


Tajuk 1:
Ibu Saya

       Ibu saya berumur ________ tahun. Dia bersifat ________ lembut dan sentiasa ________.
       Ibu saya seorang suri rumah tangga. Tiap-tiap ________ , dia menyediakan ________ untuk kami sekeluarga.
       Ibu mengambil ________ terhadap pelajaran kami. Saya berasa ________ kerana mempunyai seorang ibu yang ________.

Tajuk 2:
Kegemaran Saya
       Kegemaran saya ialah ________ setem.
       Saya mendapat setem daripada penukaran setem dengan ________. Kadang-kadang saya juga ________ setem dari kedai.
       Saya menyimpan setem di dalam ________. Pada waktu lapang, saya suka menikmati ________ setem-setem itu.
       Melalui aktiviti mengumpul setem, ________ pengetahuan saya ________.


Tajuk 3:
Hari Sukan
       Sekolah saya telah mengadakan ________ tahunan pada hari ________ yang lepas.
       Padang sekolah dihiasi dengan bendera-bendera kecil yang ________. Berbagai-bagai ________ telah diadakan. Antaranya adalah acara lumba ________, lompat ________ dan lompat ________.
       Temasya sukan ________ dalam suasana yang ________.

Tajuk 4:
Melawat Zoo
       Pada minggu ________, Cikgu Rosli membawa kami melawat ke zoo.
       Di dalam zoo terdapat banyak ________. Antaranya adalah ________, ________, monyet, gajah, buaya, burung, arnab, badak dan ________.
       Kami dapat ________ cara binatang-binatang itu bergerak, ________ dan tidur.

No comments:

Post a Comment